Logo

Xác thực email người dùng hiệu quả cho Chatbot Telegram, Facebook khi không có Google Login

2/11/2023

Hình ảnh

Đôi khi trong một số trường hợp cụ thể, chúng ta không thể sử dụng các API hay thư viện do Google cung cấp để tích hợp tính năng đăng nhập bằng Google và xác thực email người dùng. Ví dụ, khi xây dựng một chatbot để chốt đơn hàng hay tổ chức sự kiện, việc tích hợp Google Login có thể gặp nhiều khó khăn. Do đó, chúng ta cần tìm kiếm các giải pháp thay thế để xác thực danh tính người dùng.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác thực email người dùng một cách đơn giản và hiệu quả bằng Google Sheet và Google App Script. Đây là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho trường hợp không thể sử dụng Google Login API.

Hướng dẫn xác thực email người dùng bằng google form, google app script

Bước 1: Tạo form Google để nhập thông tin

-> Tạo một form Google, yêu cầu người dùng nhập các thông tin cần thiết như email, tên, số điện thoại,... -> Lấy link điền form để sử dụng ở bước tiếp theo Tạo google form để xác thực mail

Bước 2: Xử lý thông tin người dùng trên Google Sheet

Các thông tin người dùng nhập vào form sẽ được lưu vào một Sheet tự động Sử dụng Google App Script để xử lý các thông tin này Lọc và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Gọi API xác thực ở bước 3 với dữ liệu đầu vào là email người dùng Gọi server xác thực email

Bước 3: Xác thực thông qua API

Xây dựng một API để xác thực email người dùng -> API sẽ kiểm tra xem email đã tồn tại trong hệ thống hay chưa -> Trả về kết quả xác thực về Google App Script -> Hiển thị trạng thái xác thực cho người dùng Như vậy là đã hoàn thành quy trình xác thực bằng Google Sheet, giúp xác thực người dùng mà không cần dùng Google Login.

Bạn có thể xem toàn bộ code mẫu mà mình đã tạo ở đây nhé

Kết Luận

Ưu điểm

Không cần tích hợp Google SDK phức tạp

Nhược điểm

Company

About UsBlogContact Us

Install App

Image ch play install
Image ch play install

© 2024 Qrdy. All rights reserved

FacebookWhatsappEmail