Logo

QrDy Blog

The QR Code Dynamic generator to create custom QR

Cách sử dụng mã QR trong Marketing Mẹo và Các trường hợp sử dụng

QrDy

24/10/2023

Cách tạo Deeplink, Platform specific redirect Link và Deferred deeplink cho ứng dụng di động

QrDy

11/12/2023

Cách tạo Mobile Campaign Measurement miễn phí với Google Analaytic

QrDy

15/12/2023

Làm sao để quán không phụ thuộc vào ứng dụng giao hàng

QrDy

6/11/2023

Tại sao nên sử dụng Qrdy thay vì Bio link cho các KOLs?

QrDy

26/10/2023

Tạo QR Động với QRdy và Cách Thêm vào Canva

QrDy

28/11/2023

Xác thực email người dùng hiệu quả cho Chatbot Telegram, Facebook khi không có Google Login

QrDy

2/11/2023

Company

About UsBlogContact Us

Install App

Image ch play install
Image ch play install

© 2024 Qrdy. All rights reserved

FacebookWhatsappEmail